024 62667766
tuyendungvcm@viettel.com.vn
Kiến tạo tương lai của bạn
Tại Viettel Commerce, tốc độ phát triển sự nghiệp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của bạn. Chúng tôi không ngại trao cơ hội và thử thách cho những người trẻ tuổi. Bạn có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và làm việc sáng tạo theo cách riêng của mình để phát triển sự nghiệp bản thân.
"Kiến tạo tương lai của bạn"
Ghi nhận thành tích
Lương thưởng cạnh tranh, phản ánh đúng năng lực thực tế, cùng với đó là chính sách ghi nhận những thành tích và cống hiến của bạn.
"Ghi nhận thành tích"
Phát triển cùng Viettel Commerce
Áp dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để thực chiến, cơ hội thử thách những dự án, công việc tại Công ty. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo định kỳ và phù hợp với nhu cầu mong muốn của bạn.
"Phát triển cùng Viettel Commerce"
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN