024 62667766
tuyendungvcm@viettel.com.vn

Chương trình ưu đãi gói bảo hành Samsung Care+ dành cho khách hàng mua sản phẩm Galaxy S23 Series

Từ ngày 01/04 đến 30/04/2023, khi chọn mua Galaxy S23 Series tại Viettel Store, bạn sẽ được giảm ngay 40% gói bảo hành mở rộng Samsung Care+.
Giảm ngay 40% gói bảo hành mở rộng Samsung Care+ khi mua Galaxy S23 Series

Chương trình khuyến mãi

Ưu đãi 40% gói Bảo hành mở rộng Samsung Care+ 6 tháng hoặc 12 tháng dành cho  khách hàng mua mỗi thiết bị chính hãng Galaxy S23 Series được bán ra và được bảo hành  chính hãng. Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin bảo hành điện tử thông  qua ứng dụng CS One tải từ CH Play hoặc App Store; hoặc dựa vào các công cụ kiểm tra  thời hạn bảo hành của Samsung; hoặc theo chứng từ mua hàng đối với các sản phẩm bảo  hành toàn cầu. KH có thể truy cập: https://www.samsung.com/vn/support/mobile devices/warranty-check/ kiểm tra thời hạn bảo hành. 

Chương trình áp dụng cho sản phẩm Galaxy S23 Series có ngày kích hoạt bảo hành từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/04/2023.

Quyền lợi gói Samsung Care+ 6 tháng

Hạn mức bảo vệ (hạn mức sửa chữa tối đa) đối với gói Samsung Care+ 6 tháng hạn mức tối  đa bằng giá bán niêm yết của sản phẩm.  

Sáu (06) tháng bảo vệ khi gặp sự cố hư hỏng do rơi vỡ hoặc vào nước. Có hiệu lực sáu (06)  tháng tính từ ngày kích hoạt bảo hành. Khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn khi yêu cầu  sửa chữa trong trường hợp thiết bị gặp sự cố rơi vỡ hoặc vào chất lỏng. 

Gia hạn bảo hành: Gia hạn thêm ba (03) tháng bảo hành chính hãng, nâng thời gian bảo  hành chính hãng lên mười lăm (15) tháng tính từ ngày kích hoạt bảo hành cho gói Samsung  Care+ 6 tháng. 

Thay thiết bị mới: Nếu thiết bị bị hư hỏng nặng (chi phí sửa chữa cao hơn hoặc bằng 85% so với giá mua ban đầu của thiết bị), khách hàng sẽ được thay thiết bị mới cùng loại và chỉ cần  thanh toán phí đổi mới 3.399.000VND đối với thiết bị thuộc dòng điện thoại Galaxy S series. 

Hotline Samsung Care+: 1800 588 855 (nhánh số 3) (Nếu gặp sự cố rơi vỡ hoặc vào nước,  khách hàng cần thông báo cho tổng đài Samsung Care+ trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy  ra sự cố). 

*Lưu ý: khách hàng có thể phải thanh toán chi phí sửa chữa phát sinh đã được miễn phí trước  đó nếu có, trường hợp tổng chi phí đã sửa chữa và giá máy mới cao hơn tổng hạn mức bảo  vệ của gói SC+). 

Quyền lợi gói Samsung Care+ 12 tháng

Hạn mức bảo vệ (hạn mức sửa chữa tối đa) đối với gói Samsung Care+ 12 tháng hạn mức  tối đa bằng giá bán niêm yết của sản phẩm. 

Mười hai (12) tháng bảo vệ khi gặp sự cố hư hỏng do rơi vỡ hoặc vào nước. Có hiệu lực  mười hai (12) tháng tính từ ngày kích hoạt bảo hành. Khách hàng sẽ được miễn phí hoàn  toàn khi yêu cầu sửa chữa trong trường hợp thiết bị gặp sự cố rơi vỡ hoặc vào chất lỏng. 

Gia hạn bảo hành: Gia hạn thêm ba (03) tháng bảo hành chính hãng, nâng thời gian bảo  hành chính hãng lên mười lăm (15) tháng tính từ ngày kích hoạt bảo hành cho gói Samsung  Care+ 12 tháng. 

Thay thiết bị mới: Nếu thiết bị bị hư hỏng nặng (chi phí sửa chữa cao hơn hoặc bằng 85% so với giá mua ban đầu của thiết bị), khách hàng sẽ được thay thiết bị mới cùng loại và chỉ cần  thanh toán phí đổi mới 3.399.000VND đối với thiết bị thuộc dòng điện thoại Galaxy S series. 

Hotline Samsung Care+: 1800 588 855 (nhánh số 3) (Nếu gặp sự cố rơi vỡ hoặc vào nước,  khách hàng cần thông báo cho tổng đài Samsung Care+ trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy  ra sự cố). 

*Lưu ý: khách hàng có thể phải thanh toán chi phí sửa chữa phát sinh đã được miễn phí trước  đó nếu có, trường hợp tổng chi phí đã sửa chữa và giá máy mới cao hơn tổng hạn mức bảo  vệ của gói SC+). 

Cách thức đăng ký mua gói dịch vụ Samsung Care+ với giá ưu đãi

- Trong vòng 14 ngày kể từ ngày kích hoạt bảo hành MCS, Samsung sẽ tự động kích hoạt Gói  bảo hành mở rộng Samsung Care+ 6 tháng hoặc 12 tháng. 

- Hotline Samsung Care+: 1800 588 855 (nhánh số 3) để được tổng đài viên hướng dẫn và tư  vấn đến địa điểm đăng ký gần vị trí khách hàng. 

- Khách hàng truy cập trang https://vn.careplus.co/ để kiểm tra thông tin chi tiết gói Samsung  Care+ của mình.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan