024 62667766
tuyendungvcm@viettel.com.vn

Người lính Viettel tiếp bước cha anh, nguyện cống hiến xây dựng xã hội số...

Không chiến đấu trên mặt trận đạn bom khốc liệt nhưng những người lính Viettel luôn mang trong mình ngọn lửa khát vọng, làm việc với tinh thần thời chiến trên mặt trận kinh tế để dựng nên một Viettel lớn mạnh, phụng sự đất nước ngày càng mạnh giàu.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan