024 62667766
tuyendungvcm@viettel.com.vn

VCM thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá lô 05 xe ô tô đã qua sử dụng

Cụ thể, Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam được lựa chọn với số điểm đánh giá là 93,27 điểm.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan