024 62667766
tuyendungvcm@viettel.com.vn

Viettel Commerce gia hạn thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 5 ô tô

Theo đó, Viettel Commerce gia hạn thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá lô 05 xe ô tô đã qua sử dụng đã được đăng tải theo Thông báo số 1249/TB-VCM ngày 13/05/2024, từ ngày 22/5 đến 24/5/2024.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan